31 ડિસેમ્બર 2020 પછી રદ્દી થઇ જશે તમારુ PAN Card, તમે આ કામ કરવાનું તો નથી ભૂલ્યા ને?

31 ડિસેમ્બર 2020 પછી રદ્દી થઇ જશે તમારુ PAN Card, તમે આ કામ કરવાનું તો નથી ભૂલ્યા ને?

નવું વર્ષ 2020 શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. તેવામાં 31 ડિસેમ્બર પહેલાં તમારે કેટલાંક જરૂરી પતાવવા પડશે. તેમાંથી એક જરૂરી કામ આધાર કાર્ડને…
અળવીના પાનના આયુર્વેદ ઉપચાર અને પાતરા બનાવવાની રેસીપી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

અળવીના પાનના આયુર્વેદ ઉપચાર અને પાતરા બનાવવાની રેસીપી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

કોલોકેશિયા એસ્ક્યુલેન્ટા) એક ઉષ્ણકટિબંધિય બારમાસીય વનસ્પતિ છે જેને એનાં મૂળમાં થતી અળવીની ગાંઠ મેળવવા માટે તેમજ એનાં મોટાં કદનાં પાંદડાં મેળવવા માટે ઉગાડવામાં આવે છે.…