અંત સુધી વાંચજો આપણે આપણા આરોગ્યની જાણવણી માટે એટલું ચોક્કસ કરીએ

અંત સુધી વાંચજો આપણે આપણા આરોગ્યની જાણવણી માટે એટલું ચોક્કસ કરીએ

અંત સુધી વાંચજો. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હયામાં વહ્યા કરેશુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય વહે. શરદનમ માટે ખાસ અને મહત્ત્વનો સંદેશ,…
આરોગ્ય સારુ રાખવા માંગતા હોય તો વાંચી લો આરોગ્યના સૂત્રો

આરોગ્ય સારુ રાખવા માંગતા હોય તો વાંચી લો આરોગ્યના સૂત્રો

આરોગ્યના સૂત્રો: જે ખાય ભાજી, તેની તબિયત તાજી.જે ખાય મગ, તેના જોરમાં ચાલે પગ.તુલસીના પાન, દિલમાં લાવે જાન.શિયાળામાં તલ, શરીર કરે ખડતલ.અળવીના પાન, સુંદર બનાવે…