ગોળકેરી અથાણું બનાવવાની રેસીપી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ગોળકેરી અથાણું બનાવવાની રેસીપી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ગોળ-કેરી અથાણું સામગ્રી: 4 kg રાજાપુરી કાચી કેરી,200 gm ખારેક,2 kg ગોળ,1.250 kg ખાંડ સંભાર માટે:3 કપ તેલ,500 ધાણા ના કુરિયા,100 gm મેથીના કુરિયા,2 ટેબલ…