ભારતનો એક એવો કિલ્લો જે અંગ્રેજો પણ જીતી શક્યા નહોતા

ભારતમાં એવા ઘણાં કિલ્લાઓ આવેલા છે જે તેની વિશિષ્ટતા માટે પ્રસિદ્ધ હોય. આવો જ એક કિલ્લો રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં આવેલો છે, આ કિલ્લાને લોહગઢ (લોખંડનો ગઢ)ના કિલ્લાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આ કિલ્લાને કોઈ જીતી શક્યું નથી. અહીં સુધી કે અંગ્રેજોએ પણ આ કિલ્લા આગળ હાર માની લીધી હતી.

આ કિલ્લાનું નિર્માણ મહારાજા સૂરજમલે કરાવ્યું હતું, તે સમયે યુદ્ધ માટે તોપગોળો પ્રચલિત હતો માટે આ કિલ્લાનું નિર્માણ કરવા માટે વિશેષ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કિલ્લાને તોપગોળાની કોઈ અસર થતી નહોતી તે રીતે તેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કિલ્લો જયપુરથી નજીક આવેલો છે.

આ કિલ્લાની આસપાસ તળાવ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું અને તેની દીવાલ એટલી ઊંચી તેમજ મજબૂત હતી કે દુશ્મન માટે તે પાર કરવી મુશ્કેલ હતી. આ કિલ્લા પર આક્રમણ કરવું સરળ નહોતું કારણકે જો તોપગોળો આ કિલ્લાની દીવાલ પર આવે તો તે ત્યાં ઘસાઈ જતો હતો અને તેની આગ શાંત થઈ જતી હતી. આ કારણે રાજસ્થાનમાં આવેલા આ લોહગઢ કિલ્લાને કોઈ નુક્સાન પહોંચ્યું નહોતું.

એવું કહેવાય છે કે આ કિલ્લા પર અંગ્રેજોએ 13 વખત આક્રમણ કર્યું હતું. અંગ્રેજોની સેનાએ આ કિલ્લા પર સતત તોપમારો કર્યો હતો તેમ છતાં કિલ્લાને કોઈ અસર થઈ નહોતી.

અંગ્રેજો આ કિલ્લાને ભેદી શક્યા નહોતા. એક અંગ્રેજ ઈતિહાસકારના જણાવ્યા મુજબ આ કિલ્લાની દીવાલ માટીથી તૈયાર કરવામાં આવી હતી તેમ છતાં કોઈ તોપગોળો તેના પર અસર કરી શક્યો નહોતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *